افتتاح نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز با حضور خانم دکتر محمودیان معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی،استاندار آذربایجان شرقی، مدیر کل میراث فرهنگی استان و مسئولین استانی